ΤΟ Δ.Σ.


Η Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας "Δημόδοκος" είναι μέρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέρκυρας και διοικείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους :

ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 
6948521498, sofia.magoula@gmail.com
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΕΣΤΡΟΣ, 2661056482, 6948072239, dimitrakalog@yahoo.gr
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, 2661046261, 6979634848, damker@otenet.gr